Trường cao đẳng điện lực tp hcm
Xin chào: Khách
LỊCH THI
STTTên fileNgày đăngLượt tải vềKích thướcTải về
1   17SN1A thi lại HK1 ngay 7-3-18.xls 08/02/2018 8:09:00 AM00.03 MB
2   17SQ1A thi lại HK1 ngay 7-3-18.xls 08/02/2018 8:09:00 AM00.03 MB
3   17 CH1A-D thi lai HK1 ngày 6-3-2018.xls 08/02/2018 8:08:00 AM00.03 MB
4   17 CK1A thi lai HK1 ngay 6-3-2018.xls 08/02/2018 8:08:00 AM00.03 MB
5   17 CT1A thi lai HK1 ngay 9-3-2018.xls 08/02/2018 8:08:00 AM00.03 MB
6   17 TQ1A thi lai HK1 ngay 8-3-2018.xls 08/02/2018 8:08:00 AM00.04 MB
7   15 CK1A thi lai HK6 ngay 7-3-2018.xls 08/02/2018 8:07:00 AM00.03 MB
8   15 CQ1A thi lai HK6 ngày 7-3-2018.xls 08/02/2018 8:07:00 AM00.03 MB
9   15CĐ1A-B thi lai HK6ngày 20-3-2018.xls 08/02/2018 8:07:00 AM00.03 MB
10   16NQ1AB thi lai HK3 ngày 12-3-2018.xls 08/02/2018 8:07:00 AM00.03 MB
11   17 CĐ1AB thi lai HK1 ngày 6-3-2018.xls 08/02/2018 8:07:00 AM00.03 MB
12   GV COI THI TUAN TU 29-01 den 04-02-2018.rar 25/01/2018 7:50:00 AM00.02 MB
13   16TH1AB thi lai HK3 từ ngày 25-01-2018.xls 18/01/2018 8:24:00 AM00.03 MB
14   GV COI THI TUAN TU 22-01 den 28-01-2018.rar 18/01/2018 8:23:00 AM00.05 MB
15   16CH_HL HK2 thi lai từ ngày 25-01-2018.xls 18/01/2018 8:23:00 AM00.03 MB
16   16CH6A thi lại HK3 mon LD ngày 27-01-2018.xls 18/01/2018 8:23:00 AM00.03 MB
17   16TH1AB thi lai HK3 ngay 25-01-2018.xls 11/01/2018 4:31:00 PM00.03 MB
18   GV COI THI TUAN TU 15-01 den 21-01-2018.rar 11/01/2018 4:31:00 PM00.06 MB
19   16NQ1AB HL HK2 thi lai ngay 22-01-2018 .xls 04/01/2018 7:45:00 AM00.03 MB
20   Lịch ôn thi tốt nghiệp lớp 15CH2A (Lần 2) 03/01/2018 3:38:00 PM00.02 MB
21   Lịch ôn thi tốt nghiệp lớp 16TH2A 03/01/2018 3:37:00 PM00.02 MB
22   16CĐ thi lai HK3 từ ngày 12-01-2018.xls 02/01/2018 2:54:00 PM00.03 MB
23   16CE thi lai HK3 từ ngày 12-01-2018.xls 02/01/2018 2:54:00 PM00.03 MB
24   16CQ,CK thi lai HK3 từ ngày 15-01-2018.xls 02/01/2018 2:54:00 PM00.03 MB
25   SPKT 16442DLU thi HK1 ngày 13-01-2018.xls 02/01/2018 2:54:00 PM00.04 MB
26   15CQ,CK HL HK5 ngay 13-01-2018.xls 02/01/2018 2:54:00 PM00.03 MB
27   SPKT 17542DLU thi HK1 ngày 27-01-2018.xls 02/01/2018 2:54:00 PM00.04 MB
28   D8H9B thi HK7 lan 3 ngay 06-01-2018.xls 27/12/2017 11:01:00 AM70.03 MB
29   D8H9B thi HK8 ngay 03-02-2018.xls 27/12/2017 11:01:00 AM10.03 MB
30   15 CT1A thi HK6 lan 2 (06-03-2018).xls 27/12/2017 11:00:00 AM00.03 MB
31   15CE1A-E thi HK6 lan 2 ngay 06-03-2018.xls 27/12/2017 11:00:00 AM30.03 MB
32   16CE HL HK2 dieu chinh (từ 27-12-2017).xls 27/12/2017 11:00:00 AM30.03 MB
33   16CT thi HK3 lan 2 ngay 05-01-2018.xls 27/12/2017 11:00:00 AM00.03 MB
34   16TH2A HL HK2 ngay 06-01-2018.xls 27/12/2017 11:00:00 AM20.03 MB
35   17TQ1A_thi_HK1_(từ_03-01-2018).xls 22/12/2017 11:45:00 AM130.03 MB
36   17CT1A thi HK1 (từ_29-12-2017).xls 22/12/2017 11:44:00 AM30.03 MB
37   17CĐ1AB_thi_HK1_(từ_25-12-2017).xls 22/12/2017 11:44:00 AM70.03 MB
38   17CH1A-D_thi_HK1_(từ_03-01-2018).xls 22/12/2017 11:44:00 AM190.03 MB
39   17CK1A_thi_HK1_(từ_03-01-2018).xls 22/12/2017 11:44:00 AM40.03 MB
40   15CĐ1AB_thi_HK6_(từ_08-01-2018).xls 22/12/2017 11:42:00 AM00.03 MB
41   16CE_HL_HK2_(từ_25-12-2017).xls 22/12/2017 11:42:00 AM50.03 MB
42   16NQ1AB_thi_HK3_(từ_15-01-2018) (1).xls 22/12/2017 11:42:00 AM40.03 MB
43   LICH THI TN 16TH2A từ ngày 20-01-2018.xls 21/12/2017 9:38:00 AM40.03 MB
44   LICH THI TN-15CH2A LAN 2 từ ngày 20-01-2018.xls 21/12/2017 9:37:00 AM00.03 MB
45   GV gác thi 16CH HL HK2 từ ngày 25-12-2017.xls 21/12/2017 9:33:00 AM50.03 MB
46   GV gác thi 17CĐ1AB thi HK1 từ ngày 25-12-2017.xls 21/12/2017 9:33:00 AM50.03 MB
47   GV gác thi 17CT1A thi HK1 từ ngày 29-12-2017.xls 21/12/2017 9:33:00 AM30.03 MB
48   D8H9B thi HK7 lan 3 ngay 06-01-2018.xls 21/12/2017 9:26:00 AM00.03 MB