Trường cao đẳng điện lực tp hcm
Xin chào: Khách
Kết quả xét tốt nghiệp khối Cao đẳng chính quy khóa 2013 và các khóa trước
Ngày đăng : 20/12/2017 8:39:00 AM
    Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Trường cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh xét công nhận tốt nghiệp cho 92 sinh viên cao đẳng chính quy khóa 2013 – 2016, 20 sinh viên cao đẳng chính quy khóa 2012 – 2015. Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Tự động hóa; Điện công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Quản trị kinh doanh; Kế toán doanh nghiệp. 
Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Trường cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh trong phiên họp ngày 05/12/2017:

Công nhận tốt nghiệp cho:

     - 73/92 sinh viên cao đẳng CQ khóa 2013 – 2016 (lớp: 13CH, CT, CĐ, CQ, CK)

     - 16/20 sinh viên cao đẳng CQ khóa 2012 – 2015 (lớp: 12CH, CV, CK, CĐ)


       Không công nhận tốt nghiệp cho:

     - 19/92 sinh viên cao đẳng CQ khóa 2013 – 2016 (lớp: 13CH, CĐ, CQ)

     - 04/20 sinh viên cao đẳng CQ khóa 2012 – 2015 (lớp: 12CH)


Các sinh viên không được công nhận tốt nghiệp phải viết đơn xin thi lại tốt nghiệp
có xác nhận chính quyền địa phương và nộp về Phòng Đào tạo trước kỳ thi tốt nghiệp khóa CĐCQ tiếp theo ít nhất 1 tháng.
Sinh viên khóa cao đẳng chính quy khóa 2013-2016 có yêu cầu chấm phúc khảo các môn: Lý luận chính trị, Lý thuyết chuyên môn, Lý thuyết cơ sở trong đợt thi tốt nghiệp ngày 04/11/2017, đề nghị nộp đơn nêu rõ môn cần phúc khảo cho phòng Đào tạo từ ngày 08/12/2017 đến hết ngày 22/12/2017.
  • Sau thời gian trên các khiếu nại về điểm thi tốt nghiệp của sinh viên, phòng đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm.